ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

กศจ.เชียงราย สอบครูกรณีพิเศษ

#สอบบรรจุ...11-08-62.. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ชี้แจงขั้นตอนแลกระบวนการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการป็นข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 (กศจ.เชียงราย) ให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง (ชียงรายจญราษฎร์) วันที่ 11 สิงหาคม 2562 โอกาสนี้ นายวิญญู ได้พบปะกับผู้เข้าสอบทุกคน และได้เน้นย้ำกับผู้เข้าสอบให้ทราบถึงกระบวนการสอบในทุกขั้นตอนว่า กศจ.เชียงราย ได้ดำเนินการสอบในทุกขั้นตอนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีการช่วยเหลือผู้เข้าสอบให้สอบหรือบรรจุได้ โดยเด็ดขาด

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ