ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

&&&...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วย นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้ชำนาญการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 16 (CLUSTER 16) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 (กศจ.เชียงราย) วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) โดย มีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รายงานผลการดำเนินการสอบ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ