ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ลำดับ ชื่อวิชา Link 1 Link 2
1. เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
2. คณิตศาสตร์
3. คหกรรม/คหกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์
4. เคมี/ดนตรี/ดนตรีศึกษา
5. จิตวิทยาและการแนะแนว/ดุริยางคศิลป์
6. ชีววิทยา/ภาษาเกาหลี
7. นาฏศิลป์
8. วิทยาศาสตร์/อุตสาหกรรม (ช่างยนต์)
9. ปฐมวัย
10. ภาษาอังกฤษ/ประถมศึกษา
11. ภาษาไทย/สังคมศึกษา
12. พลศึกษา
13. ภาษาจีน
14. ศิลปะ/ศิลปศึกษา
15. อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
16. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ