ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2566 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 2 พฤษภาคม 2566
2  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 25 เมษายน 2566
3  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 มีนาคม 2566
4  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2566 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 มีนาคม 2566
5  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มกราคม 2566
6  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มกราคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ