แบบฟอร์มด้านการเงิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการแบบฟอร์มด้านการเงิน ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานการเดินทางไปราชการ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 มีนาคม 2561
2  สัญญายืมเงิน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 มีนาคม 2561
3  แบบฟอร์มค่าล่วงเวลา - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 มีนาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ