ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ตรวจสอบการดำเนินงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 มกราคม 2566
2  เชียงรายวิทยาคม ชิวรางวัลชนะเลิศวงสตริงคอมโบ งานพ่อขุนฯ ปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2566
3  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 มกราคม 2566
4  พิธีสวนสนามยุวกาชาด ปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 มกราคม 2566
5  ร่วมต้อนรับ นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 มกราคม 2566
6  ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 มกราคม 2566
7  ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กศน.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 มกราคม 2566
8   วันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มกราคม 2566
9  หนูน้อยรักษ์โลก อนุบาลพรรณี นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มกราคม 2566
10  วันของเด็ก...2566.. นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มกราคม 2566
11  สวัสดีปีใหม่....2566... นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มกราคม 2566
12  ประชุมคณะทำงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มกราคม 2566
13  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "กศน.อิงดอยเกมส์" ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มกราคม 2566
14  สริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มกราคม 2566
15  ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มนักเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
16  ประชุมกองพิธีการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
17  สภากาแฟ นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
18  เปิดป้ายโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
19  Infographic นำเสนอผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ