บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ

Mrs. Thitima Rangprasert

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

ti097746986@gmail.com

0897746986


ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง

ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง

Dr.Aphiwat Kansriweing

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

aphiwatk@sueksa.go.th

0818828159


นายทศพร จันทร์เนตร

นายทศพร จันทร์เนตร

Mr.Thosaporn Channet

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

tiger052552@hotmail.com

0895572361


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th