ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2565

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ถวายพระพรชัย นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 ธันวาคม 2565
2  การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 ธันวาคม 2565
3  การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 ธันวาคม 2565
4  รับพรปีใหม่ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 ธันวาคม 2565
5  รับ- มอบน้ำใจ นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 ธันวาคม 2565
6  การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 ธันวาคม 2565
7  การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 ธันวาคม 2565
8  การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 ธันวาคม 2565
9  ลองไฟ !!! ผู้ว่าฯ เชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ชมสวนไม้ดอกอาเซียน 2022 ก่อนเปิดให้เข้าชมจริง 24 ธันวานี้ นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 ธันวาคม 2565
10  การประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 1 คัน นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 ธันวาคม 2565
11  ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงรา นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2565
12  พิธีมอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (เลข 0) นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2565
13  กศน.เจียงฮายเกมส์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 ธันวาคม 2565
14  การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 ธันวาคม 2565
15  กิจกรรม Merry Christmas นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 ธันวาคม 2565
16  กราบถวายพระพรชัยมงคล นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2565
17  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2565
18   "ชิมคุกกี้ เค้ก คนพันธ์ุ R สร้างอนาคตที่ดีกว่า ต่อยอดงานอาชีพ ปีที่ 19" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2565
19  องคมนตรีตรวจราชการ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2565
20  องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 ธันวาคม 2565
21   นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 ธันวาคม 2565
22  ศธจ.เชียงราย ให้การต้อนรับ คณะ ศธจ.ลำพูน ศึกษาดูงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 ธันวาคม 2565
23  ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 ธันวาคม 2565
24  สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2565
25  ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th