ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาที่เชียงราย

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ สกสค. ผู้รับผิดชอบติดตามนโยบาย การบูรณาการด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ.เชียงราย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมร่วมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนสันกลางวิทยา ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ