ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เชียงรายเดินหน้าบูรณาการด้านการศึกษาขานรับนโยบายรมว.ศึกษาธิการ

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้รับผิดชอบด้านการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย ประชุม ผอ.สพป. เชียงราย เขต 1-4 และผอ.สพม. เขต 36 ประธานอาชีวศึกษาจ.เชียงราย เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน stand Alone คุณภาพสูง ซึ่งเป็นนโยบายด้านพัฒนา การศึกษาของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ โดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศธจ.เชียงราย ได้รับมอบจากนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศธจ.เชียงราย ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม เพื่อสรุปรายงานผลการประชุมต่อผวจ.เชียงราย และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ