ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ระดมภาคีเครือข่ายรถยนต์รับส่งนักเรียนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาประชุมร่วมภาคีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ประกอบด้วย ศึกษาธิการ ปภ. ขนส่ง ตำรวจ คปภ. บริษัทกลาง และผู้ประกอบการรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียน เพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์รับส่งนักเรียนถูกชนท้าย มีนักเรียนบาดเจ็บและเสียชีวิต 1 คน ไปสู่มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ