ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

SDG 4 Lab

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.เชียงราย
พร้อมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) 6 จังหวัดนำร่อง ในระหว่างวันที่ 13 -14 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เอส ดี เอวนิว กรุงเทพฯ

/นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา - ข่าว/

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายไกรพงษ์ จินดาคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ