ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

SDG 4 Lab

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.เชียงราย
พร้อมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) 6 จังหวัดนำร่อง ในระหว่างวันที่ 13 -14 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เอส ดี เอวนิว กรุงเทพฯ

/นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา - ข่าว/

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายไกรพงษ์ จินดาคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ