ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สระเกล้า ดำหัว ศธจ.เชียงราย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมใจ จัดพิธีสระเกล้า ดำหัว ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้อวยพรให้ทุกคนมีความสุข ในการทำงาน ในครอบครัวและร่วมมือร่วมใจกันนำพาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ไปสู่ระดับชาติต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ