ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สระเกล้า ดำหัว ศธจ.เชียงราย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมใจ จัดพิธีสระเกล้า ดำหัว ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้อวยพรให้ทุกคนมีความสุข ในการทำงาน ในครอบครัวและร่วมมือร่วมใจกันนำพาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ไปสู่ระดับชาติต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ