ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16

$$$...สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จากอาคารหลังเก่า เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 ไปยังที่ทำการหลังใหม่ ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเชียงราย) หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 053-719916 โดยเริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ