ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16

$$$...สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จากอาคารหลังเก่า เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 ไปยังที่ทำการหลังใหม่ ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเชียงราย) หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 053-719916 โดยเริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ