ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2561

&&&...นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ระดับจังหวัด จำนวน 5 คน มติที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 1) ประธานคณะ กรรมการหรือกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย นายปรีชา พัวนุกูลนนท์ 2) กรรมการและ เลขานุการ นายนพรัตน์ อู่ทอง 3) ประชาสัมพันธ์จังหวัด นางสาวจันทนา อ้นคำ และกรรมการ จำนวน 2 คน (ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 หรือ ผู้แทน, นางดวงคิด จรเอ้กา ศน.ศธจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุม ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ วีธีการคัดเลือกครูฯ และกระบวนการทำงาน ในวันศุกร์ ที่ 22 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ