ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) 7-10 มิถุนายน 2561

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 ผู้อำนวยการค่าย กล่าวรายงาน ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา จาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสขึ้นทรงราชย์สมบัติ เพื่อสร้างสันติภาพให้กับเยาวชนโดยใช้กระบวนการยุวกาชาด ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพระหว่างกันและกัน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาด ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและยอมรับ ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด จากสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และภาค 16 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 560 คน ในงานชุมนุมยุวกาชาดครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมภายในงานชุมนุมประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ / กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี กิจกรรมจิตอาสา และ 5 กิจกรรมพิเศษ ได้แก่พิธีปิด-เปิดงานชุมนุม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมยามว่าง ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในฐานะประธานค่ายย่อยที่ 1 งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ