ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

บรรจุแต่งตั้งครูใหม่

$$$...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย บรรจุแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2561 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 26 เมษายน 2561 จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ น.ส.นิภารัตน์ กาวิล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง สพม.36 น.ส.พิมพิไร สูตรเลข โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย สพป.เชียงราย เขต 3 นางนฤชัย สุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 *** รร.อนุบาลเวียงแก่น สละสิทธิ์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา นายวชิรพล ศิริกุล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง สพม.36 นายปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน สพม.36 นายชัยวัฒน์ แก้วดำ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ สพม.36 นายกิตติราช เที่ยงทุกข์ โรงเรียนขุนขวากพิทยา อ.เวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต4

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ