ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ

วันนี้ (20 เมย.61) ที่พุทธมณฑลเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ ซึ่งในปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่และเป็นครั้งแรกที่ใช้พุทธมณฑลเป็นสถานที่ ทำพิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ ตั้งแต่เจ้าคณะภาค โดยได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนประชาชน ร่วมถวายน้ำสงกรานต์ พิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมตั้งเป้าจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามของจังหวัดเชียงราย และมาร่วมสัมผัสประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ในทุกปี ในโอกาสนี้ นายวัลลพ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้นำคณะร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ