ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รดน้ำขอพร ศธจ.เชียงราย

$$$...ในวาระดิถี "ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง" ๒๕๖๑ ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรดน้ำดำหัวสูมาคารวะและขอพรจาก นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง พร้อมคณะและ นายวรฉัฎฐ์ กองแก้ว นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ