ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รดน้ำดำหัว พ่อเมืองเชียงราย

$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ