ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

คัดเลือกครูฯ รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

นายปรีชา พัวนุกูลนนท์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ คุณสมบัติ ฝ่ายเรียบเรียงแบบบันทึกความโดดเด่น (บ.4) และฝ่ายสืบเสาะครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์ สปาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอภวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุม ณ สถานที่ข้างต้น (อภิวัฒน์-ภาพ/ขนิษฐา ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ