ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ในสภากาแฟ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2566 โดยสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพ โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย (ธีรดล-ภาพ/ขนิษฐา-ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ