ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สำเร็จการศึกษา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ???? นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนดนตรีแต่งฝัน ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในการนี้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง ได้ให้โอวาทและมอบใบประกาศนียบัตร แก่ - นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะดนตรี - นักเรียนที่สอบผ่านคะแนนระดับเกียรตินิยม อันดับ 1 - นักเรียนที่สอบผ่านคะแนนระดับเกียรตินิยม อันดับ 2

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ