ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

พสน.ปฏิบัติหน้าที่

&&&...นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ศมร.ศธจ.ชร.) ให้โอวาทและแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ฯ ในเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ