ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ศธภ.ตรวจเยี่ยมราชการ"

"ศธภ.ตรวจเยี่ยมราชการ" นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รายงานการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายตามจุดเน้นของจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ