ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เตรียมข้อมูล

&&&...นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษา แก่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงราย (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย, โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) และมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบภาคใต้ (ครอบครัวครูจูหลิง ปงกันมูล) หอศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2564

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ