ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ศธภ.ตรวจเยี่ยมราชการ"

5/10/2564 "ศธภ.ตรวจเยี่ยมราชการ" นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รายงานการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายตามจุดเน้นของจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ