ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจราชการ...

&&&...ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจราชการโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด –19 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน โอกาสนี้ นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 พร้อมนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 16 นายวิเศษ เชยกระรินทร์ อ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายศักดา ธานินทร์ สาธารณสุขอำเภอแม่จัน ร่วมให้ข้อมูลในการตรวจเยี่ยม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ