ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"รอง ศธจ.พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมเพื่อขยายชั้นเรียน"

"ตรวจความพร้อม" นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, นางนรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์, นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจสภาพทั่วไปโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา, โรงเรียน เอกทวีวิทย์ และ โรงเรียนอารียวิทย์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อประกอบการขออนุญาตขยายชั้นเรียนและขอเพิ่มหลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูนำเสนอความพร้อมด้านต่างๆ แก่คณะ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ