ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย นำทีมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ

$$$...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายอภวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เข้าคูหาใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ประจำปี 2564 เขตสรรหาที่ 1 อ.เมืองเชียงราย สถานที่ลงคะแนน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งมีสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด จำนวน 54 คน (สมาชิก สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 คน) โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. นางฉวีวรรณ คำสมุทร หมายเลข 1 2. นายจินดา รักษาสุข หมายเลข 2 3. นางศรสวรรค์ กองแก้ว หมายเลข 3

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ