ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

3-09-2563 "รับฟังคำชี้แจง"

3-09-2563 "รับฟังคำชี้แจง" &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ และ นายบุญยืน ธูปแป้น ผอ.โรงเรียนบ้านป่าเมี้ยงแม่พริก อ.แม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมประชุม ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ