ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจเยี่ยมค่าย

&&&...นายธีรพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายรวมถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากิจการลูกเสือในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 #โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุรินทร์ รุดเครือ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ สนง.ศธจ.เชียงราย และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงรายงานผลและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้คณะได้ตรวจเยี่ยมค่าย ลูกเสือดอนมูล และ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย(อำเภอพาน) (เครดิตภาพ /กลุ่มลูกเสือ ศธจ.เชียงราย)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ