ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

คัดเลือกนักเรียนทุน

&&&...นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย ซึ่งปีนี้มีนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 17 คน เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับจังหวัด จำนวน 5 คน เข้ารับการคัดเลือกระดับภาค (ภาค 16 ) ต่อไป ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพวงแสด ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ