ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

บรรจุศึกษานิเทศก์

&&&... วันที่ 9 มีนาคม 2563 ...นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พบปะและให้โอวาทแก่ บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐาน ปี พ.ศ.2562 ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 จำนวน 15 อัตรา ดังนี้ สังกัด สพม.36 (เชียราย-พะเยา) 1. นายสุรพล วงศ์สรรคกร 2. นางสาววรนุช ประมวลการ 3. นางธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว 4. นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ 5. นางสาวบาหยัน คงชู 6. นางสาวรัมภณัฎฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ 7. นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 1. นายเสกสรรค์ สิธิวัน 2.นายวัชชานนท์ วันเพ็ญ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 1. นางสาวเหมือนฝัน พิจารณ์ 2. นางสาวชมพูนุท ปันนำ 3. นางสาวเกษรา ปัญญา 4. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์ 5. นายเกษมสรรค์ เขตบุญไชย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 1. นายโย ใจวงค์

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ