ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

&&&...นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่สนามของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ถนน อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 นำคณะลูกเสือแห่งชาติ เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีกว่า 750 คน ด้วยความพร้อมเพรียง งาน นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ด้วยทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล ที่มุ่งต้องการให้เยาวชนไทย มีความสามารถ และมีจิตสำนึกรักชาติ มีความสามัคคี และเห็นประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ  ดังนั้น กองลูกเสือจังหวัดเชียงรายจึงขอให้ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ร่วมกันทำความดี ปกป้องรักษาประเทศชาติตามพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สืบต่อไป ทั้งนี้ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง วรรณกรรม การคมนาคม กิจการเสือป่าและกองลูกเสือไทย ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีของชาติอีกด้วย (ภาพ/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 25/11/62 ข่าว/ขนิษฐา)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ