ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน โรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด

23 พฤศจิกายน 2562.....นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นางพรรณี เวียงโอสถ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ฯ ทั้งนี้มีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงรายกว่า 50 โรงเรียน เข้าร่วมงาน ฯ ่ในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ในระดับจังหวัด เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงาม ความสนุกสนาน ครื้นเครง และ ความน่ารักจากเด็ก ๆ ตั้งแต่ขบวนพาเหรด วงโยธวาทิศ เชียร์รีดเดอร์ จัดเต็มแบบครบเครื่องเต็มวง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ