ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

บรรจุครูใหม่

&&&...วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้โอวาทและแนะนำแนวปฏิบัติตน ในการครอบตน ครองคน ครองงาน ให้กับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เป็น ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมรักษ์ไทย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อ.เมือง จ.เชียงรายจำนวน 119 อัตรา ดังนี้ 1. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา 2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 18 อัตรา 3. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 4. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 22 อัตรา 5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 อัตรา 6. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 12 อัตรา 7. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 6 อัตรา 8. วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 17 อัตรา 9. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 12 อัตรา 10. วิชาเอกศิลปะ จำนวน 3 อัตรา 11. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ