ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

&&&...วันที่ 20 พ.ย.2562 เวลา 13.00 น. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมผู้เกี่ยวข้องจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ประเด็นที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 / การตอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเด็นที่ 2 ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนน์ แน่นหนา) พร้อมคณะในการประชุมมอนนโยบายและตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อ.แม่สรวจ สพป.เชียงราย เขต 2 (วีรัตน์ / ภาพ -ขนิษฐา ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ