ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

การรับนักเรียน

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด (จังหวัดเชียงราย) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีตัวแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพม.36 รวมทั้งตัวแทนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประธานอาชีวศึกษาเชียงราย นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลานพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ