ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนสันติวิทยา โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลและอุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่น ขนม ไอติม จากโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในจังหวัดเชียงราย และหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการทั่วไป หลวงพ่อพบโชค วัดห้วยปลากั้ง และหน่วยงานอื่นๆ และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนในระบบ นำชุดการแสดงมาร่วมแสดงรวมทั้งสิ้น 24 ชุด สร้างความสนุกสนานและความสุขให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครอง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ