ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

.แผนพัฒนาการศึกษา

$$$...แผนพัฒนาการศึกษา ... นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เข้าใจถึงจุดเน้น ทิศทางการพัฒนาในพื้นที่และกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย รวมถึงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2563-2565 และร่วมมือกันจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง ในโอกาสนี้ นายวิญญู ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุม นำยุทธศาสตร์ จุดเน้นของรัฐบาล และบริบทด้านสังคม ความมั่นคงของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำมาบูรณาการในโครงการ ิเพื่อนำเสนอต่อจังหวัดจังหวัดเชียงราย ต่อไป ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมลักษณวรรณรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ