ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เพิ่มศักยภาพ

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "พัฒนาการจัดประสบ การณ์การเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ระหว่าง วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและครูปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ