ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประชุมสมาคมโรงเรียนเอกชน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสมาคม โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบริหารงานโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย" ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวรฉัตร กองแก้ว นายกสมาคมโรงเรียนเออกชน (นอกระบบ) จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะกรรมการได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายวิญญู ใน โอกาสมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้พบปะกับผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ