ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ยินดีครับผม...

ยินดีด้วย....วิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและรับความยินดี จาก อนวัช อุ่นกอง ผอ.โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) (ประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 3) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่ฟ้าหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 ใน โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ