ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เพื่อเตรียมความพร้อม

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว พุทธมณฑลฯ จังหวัดเชียงราย โดยจะมีลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมทั้งสิ้น 900 คน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ