ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประชุม อกศจ.เชียงราย ครั้งที่ 7/2562

$$$...นายสำเริง กุจิรพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในคราประชุม อกศจ.ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สกสค.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ