ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รำลึกถึง สมเด็จย่า...

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวาระครบรอบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ แม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค.62 ที่บริเวณอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ่าหลวง หรือ ไร่แม่ฟ้าหลวง บ.ป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ท่ามกลางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึง ชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย และสมาคมไทยรามัญ ซึ่งเป็นตัวแทนชาวไทยรามัญจากอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการในไร่แม่ฟ้าหลวง ที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อ.เมืองเชียงราย โดยการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้ ผู้ร่วมพิธียังได้ร่วมกันบริจาคโลหิต จัดกิจกรรมฟื้นฟูและปรับสภาพป่า ปลูกป่าเสริมพื้นที่เกิดไฟป่า จำนวน 1,874 ไร่ ที่บริเวณบ้านแม่เปิน ม.13 ต.แม่คำ อ.แม่จัน ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อีกด้วย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้น นำข้าราชบริพาร ตำรวจ ทหาร และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตัวแทนชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย และสมาคมไทยรามัญ ซึ่งเป็นตัวแทนชาวไทยรามัญจากอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดล้านนาและชุดประจำเผ่า ถวายเครื่องสักการะถวายขันดอก ประกอบด้วย หมากเป็ง ต้นเทียน ต้นดอก ต้นผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติอันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 ซึ่งเมื่อตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี มูลนิธีแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ได้จัดงานทานหาแม่ฟ้าหลวง ถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง อันเป็นการถวายความเคารพอย่างสูงสุด ตามประเพณีและความเชื่อในศรัทธาของชาวล้านนา ด้วยการรังสรรค์ขันดอก ด้วยศิลปะเพื่อการบูชาล้านนาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า และปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบเป็นปีที่ 24 ด้วยความสำนึกในพระะมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจช่วยเหลือปวงชนชาวไทยในนานาประการ กับทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทรงพระราชทานความช่วยเหลือนานัปการทรงปัดเป่าความทุกข์ลำเค็ญยากไร้โดยมิทรงเลือกชนชั้นวรรณะ หรือสถานภาพทางสังคมแต่อย่างใด ทำให้ชาวไทยภูเขาชนเผ่าขานนาม แม่ฟ้าหลวง ต่อเนื่องตลอดมา จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกันถวายขันดอก หรือพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ตามประเพณีล้านนา พร้อมร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และด้วยความจงรักภักดี จดจำจารึกในดวงใจของพสกนิกรชาวเชียงรายและชาวไทยไปตลอดกาล ในโอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ข้าราชการสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ...(ขอบคุณภาพ-ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ