ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

บรรยากาศการรับสมัครครูฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

$$$...บรรยากาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 - วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ###ให้น้องๆ ที่มาสมัครอ่านรายละเอียดประกาศฯ ให้ครบถ้วน และเรียบเรียงเอกสารให้ครบ ##เอกสารฉบับไหน ใครเซ็นต์ ###เอกสารฉบับไหนใครรับรอง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ