ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย บรรจุครู

&&&...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ .2561 ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2561 บรรจุวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รวม 27 อัตรา 8 กลุ่มสาระวิชา ณ ห้องประชุมศาลานพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 1. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษม 5 อัตรา 3. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 อัตรา 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจำนวน 3 อัตรา 5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 3 อัตรา 6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษาจำนวน 1 อัตรา 7. กลุ่มวิชาปฐมวัย 3 อัตรา 8. กลุ่มวิชาพลศึกษา 5 อัตรา

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ