ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย รับการตรวจราชการ

..สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย รับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย ( Agenda) โดยผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการ ที่ 16 (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย (สพม.36, สพป.เชียงราย เขต1-4, กศน.เชียงราย, อาชีวศึกษาเชียงราย, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเขียงราย รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน สภาพผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการตอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ