ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

กศจ.เชียงราย บรรจุแต่งตัั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ถ่ายภาพร่วมกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 15 ราย สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 30 ราย สพป.เชียงราย เขต 3 จำนวน 29 ราย สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 27 ราย และ สพม.36 จำนวน 1 ราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ